ChristenUnie wil meer ruimte voor huurkoop

Ruimte voor starters met minder financiële mogelijkheden

‘Tegenwoordig is het niet alleen de vraag hoeveel starters kunnen lenen, maar ook of ze überhaupt wel iets kunnen lenen’ Aldus Auke Pasterkamp van de ChristenUnie.
Afgelopen donderdag riep hij Wethouder Gerrit Post op hier aandacht en ruimte voor te geven in de nieuw aan te leggen wijken.
Auke Pasterkamp; ‘het kan zomaar zijn dat je niet aan de voorwaarden van de bank voldoet, geen vast contact, geen intentieverklaring of geen 3 jaarstukken als ondernemer.’
De banken zijn streng en om geld te lenen moet je aan de voorwaarden voldoen. De Christen Unie vind het extra belangrijk dat er aandacht is voor deze groep starters. Zo kunnen ze toch een volwaardige woning betrekken
en later kiezen om deze te blijven huren of toch te kopen. Ze hoeven dan niet te verhuizen en kunnen indien gewenst investeren in de woning.