ChristenUnie voor maritieme ambities van Urk

IMG_8645
ChristenUnie-politici Arie Slob (Tweede Kamer), Peter van Dalen (Europees Parlement) en Louwe Post (Provinciale Staten) waren vrijdag 6 februari te gast op Urk. De ChristenUnie maakt zich sterk voor de economische ontwikkelingen van Urk en Noordelijk Flevoland.
Gezamenlijk willen zij zich inspannen om de kansen die er liggen vorm te geven.
Om dit kracht bij te zetten hebben zij samen met fractievoorzitter van Urk, Albert Woord een intentieverklaring ondertekend, waarin zij zich uitspreken zich maximaal in te zetten voor de ontwikkeling van de nieuwe maritieme servicehaven. Het werd duidelijk dat hiervoor breder gekeken moest worden binnen alle facetten van de maritieme sector, inclusief de doorgang bij Kornwerderzand en de aansluiting van de vaargeul om de binnenhavens beter toegankelijk te maken.

Louwe Post, kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart, is blij dat de ChristenUnie zich op alle niveaus wil inzetten voor Urk. "Wij zijn al decennia actief in de visserij en maritieme industrie. Om toonaangevend te blijven, moeten we deze nieuwe kansen benutten," zo licht de voormalig wethouder op Urk toe. "Zo geven wij een nieuwe impuls aan de economie en werkgelegenheid in noordelijk Flevoland."

Tijdens het bezoek aan Urk werden de politici welkom geheten op de Visveiling waar Hendrik Romkes ( reder en deelnemer in het MDV schip) vertelde over de huidige ontwikkelingen binnen de visserijsector.
Daarna ging het bezoek verder bij Balk Shipyards waar Daan Balk sprak over de maritieme ambities en de kansen die er liggen. Jaap Brink van Flevoport gaf een inkijk over de ontwikkelingen en de realisatie van de nieuwe Maritieme servicehaven .

Het MDV schip wat ontwikkeld en nu afgebouwd wordt op Urk is een mooi voorbeeld van toonaangevende ideeën in de visserijsector. Het schip zal straks Urk verlaten maar zal niet gauw terugkeren vanwege de drempel die de sluis bij Kornwerderzand nu nog vormt. Om dit soort ambitieuze en vernieuwende scheepsbouw mogelijk te maken en kennis in de regio te behouden is het noodzakelijk dat de overheid met de sector de handen ineenslaat en samenwerkt om de benodigde financiën voor een verbreding van Kornwerderzand volledig op tafel te krijgen.

Het werkbezoek werd overschaduwd door het vergaan van de Urker viskotter Z85. Volgens Louwe Post waren de emoties voelbaar. "We leven mee met de families van de vissers. Je merkt daarin dat Urk een hechte gemeenschap is. We hebben daarom geprobeerd dit geplande werkbezoek op gepaste wijze te laten passeren."