Arie Slob bezoekt Urk.

Donderdag 9 januari heeft  Arie Slob, leider van de ChristenUnie tweede kamer fractie Urk bezocht.

taart
Arie werd eerst ontvangen door het College van B&W en bijgepraat over zorgen rond visserij, onderwijs en de zorg.
Daarna werd de bottterschuur bekeken. 
Deze is in oude glorie herstelt en laat een mooi beeld zien van de oude Urker visserij cultuur. 

Daarnaast gaf Albert Kaptein uitleg hoe zij samen met andere ondernemers Urk Bouwt zijn opgestart. Een samenwerkingsverband van verschillende ondernemers uit de bouw. Dit o.a. om ook in crisistijd het hoofd boven water te kunnen houden.

Na dit bezoek werd koers gezet naar Talma Haven. 
Een taart werd aangeboden om het belangrijke werk wat personeel en vrijwilligers doen te onderstrepen.

Uitleg werd gegeven door Wilfred Muller (directeur van talma haven) hoe zij omgaan met de nieuwe regelgeving. En zo van verzorging steeds meer de kant van verpleging opgaan.

Al met al een fantastisch bezoek waarbij veel verschillende aspecten aan de orde kwamen. Cultuur, zorg, visserij, bouw en onderwijs.

We mogen terug kijken om een mooi bezoek en de warme band tussen de tweede kamer fractie en de plaatselijke Christenunie fractie is hiermee ook weer onderstreept; ”aldus Albert Woord”.

op de foto ziet u: Arie Slob, Wilfred Muller, Albert Woord