Zwaar bevochten maar toch gerealiseerd

De fractie van de Christenunie is blij met de (langverwachte) opening van het plankier.

plankier
Na een jarenlang proces van voorbereiding en debat, is dan eindelijk de dag gekomen dat het plankier geopend zal worden.

“Politiek is niet alleen debatteren in de raadszaal. Het daadwerkelijk gerealiseerd zien van een project waarvoor de ChristenUnie zich jarenlang heeft ingezet, dat is mooi. De parel is weer een beetje mooier” aldus Albert Woord.

Dat de haven mooier, aantrekkelijker en sfeervoller is geworden is zeker. De 200 meter extra kaderuimte hebben hun nut nu al bewezen, gezien de vele schepen en jachten die al aangemeerd zijn geweest.

Lees ook:

Het plankier, een prachtig project

Het plankier in het nieuws

Historische steiger bijna klaar

Debatteren kun je leren

Eerste stap historisch plankier is gezet

Plan voor versterking cultuurhistorie

ChristenUnie wil meer ruimte voor huurkoop

Ruimte voor starters met minder financiële mogelijkheden

‘Tegenwoordig is het niet alleen de vraag hoeveel starters kunnen lenen, maar ook of ze überhaupt wel iets kunnen lenen’ Aldus Auke Pasterkamp van de ChristenUnie.
Afgelopen donderdag riep hij Wethouder Gerrit Post op hier aandacht en ruimte voor te geven in de nieuw aan te leggen wijken.
Auke Pasterkamp; ‘het kan zomaar zijn dat je niet aan de voorwaarden van de bank voldoet, geen vast contact, geen intentieverklaring of geen 3 jaarstukken als ondernemer.’
De banken zijn streng en om geld te lenen moet je aan de voorwaarden voldoen. De Christen Unie vind het extra belangrijk dat er aandacht is voor deze groep starters. Zo kunnen ze toch een volwaardige woning betrekken
en later kiezen om deze te blijven huren of toch te kopen. Ze hoeven dan niet te verhuizen en kunnen indien gewenst investeren in de woning.

ChristenUnie op bezoek bij de zeekadetten

dus
Zaterdag 14 februari mocht de  ChristenUnie te gast zijn bij het Zeekadetkorps te Urk.
We vielen van de ene verbazing in de andere.
De jonge stichting beschikt inmiddels over een heus schip waar met veel liefde door de vrijwilligers en de kadetten veel werk verzet word.
Een hele verantwoordelijke en maatschappelijke taak wordt hier verricht.
Lees meer...

ChristenUnie voor maritieme ambities van Urk

IMG_8645
ChristenUnie-politici Arie Slob (Tweede Kamer), Peter van Dalen (Europees Parlement) en Louwe Post (Provinciale Staten) waren vrijdag 6 februari te gast op Urk. De ChristenUnie maakt zich sterk voor de economische ontwikkelingen van Urk en Noordelijk Flevoland.
Gezamenlijk willen zij zich inspannen om de kansen die er liggen vorm te geven.
Om dit kracht bij te zetten hebben zij samen met fractievoorzitter van Urk, Albert Woord een intentieverklaring ondertekend, waarin zij zich uitspreken zich maximaal in te zetten voor de ontwikkeling van de nieuwe maritieme servicehaven. Het werd duidelijk dat hiervoor breder gekeken moest worden binnen alle facetten van de maritieme sector, inclusief de doorgang bij Kornwerderzand en de aansluiting van de vaargeul om de binnenhavens beter toegankelijk te maken.

Louwe Post, kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart, is blij dat de ChristenUnie zich op alle niveaus wil inzetten voor Urk. "Wij zijn al decennia actief in de visserij en maritieme industrie. Om toonaangevend te blijven, moeten we deze nieuwe kansen benutten," zo licht de voormalig wethouder op Urk toe. "Zo geven wij een nieuwe impuls aan de economie en werkgelegenheid in noordelijk Flevoland."
Lees meer...

Berechja blijft bestaan

school
Bijna een jaar lang hebben we als gemeente maar zeker ook als fractie allerlei beschuldigingen, verdachtmakingen en insinuaties geïncasseerd. Met name de (sociale) media kon er wat van. We hebben als ChristenUnie daar nooit op gereageerd omdat we maar één doel hadden. “Het behouden van het Berechja college voor Urk”. Steeds hebben we zaken in de vertrouwelijkheid behandeld omdat het een zeer gevoelige zaak was tussen de school, het ministerie, de provincie en de gemeente. Dit kon niet openbaar behandeld worden. Toch informatie naar buiten brengen kon de school in gevaar brengen. Een grote verantwoordelijkheid aan ons gegeven.
Nu is het resultaat daar. We zijn blij met het reddingsplan, dat ook duidelijk is, dat niet de gemeente de oorzaak van de problemen is geweest.
We zijn wel medeverantwoordelijk voor het redden van de school.
Toen de hulpvraag van Berechja kwam, hebben we als fractie gelijk gezegd wij willen meewerken. De school behouden is ons doel geweest.
Alle ruis om het proces heen hebben we voor lief genomen.