Zwaar bevochten maar toch gerealiseerd

De fractie van de Christenunie is blij met de (langverwachte) opening van het plankier.

plankier
Na een jarenlang proces van voorbereiding en debat, is dan eindelijk de dag gekomen dat het plankier geopend zal worden.

“Politiek is niet alleen debatteren in de raadszaal. Het daadwerkelijk gerealiseerd zien van een project waarvoor de ChristenUnie zich jarenlang heeft ingezet, dat is mooi. De parel is weer een beetje mooier” aldus Albert Woord.

Dat de haven mooier, aantrekkelijker en sfeervoller is geworden is zeker. De 200 meter extra kaderuimte hebben hun nut nu al bewezen, gezien de vele schepen en jachten die al aangemeerd zijn geweest.

ChristenUnie wil meer ruimte voor huurkoop

Ruimte voor starters met minder financiële mogelijkheden

‘Tegenwoordig is het niet alleen de vraag hoeveel starters kunnen lenen, maar ook of ze überhaupt wel iets kunnen lenen’ Aldus Auke Pasterkamp van de ChristenUnie.
Afgelopen donderdag riep hij Wethouder Gerrit Post op hier aandacht en ruimte voor te geven in de nieuw aan te leggen wijken.
Auke Pasterkamp; ‘het kan zomaar zijn dat je niet aan de voorwaarden van de bank voldoet, geen vast contact, geen intentieverklaring of geen 3 jaarstukken als ondernemer.’
De banken zijn streng en om geld te lenen moet je aan de voorwaarden voldoen. De Christen Unie vind het extra belangrijk dat er aandacht is voor deze groep starters. Zo kunnen ze toch een volwaardige woning betrekken
en later kiezen om deze te blijven huren of toch te kopen. Ze hoeven dan niet te verhuizen en kunnen indien gewenst investeren in de woning.

ChristenUnie voor maritieme ambities van Urk

IMG_8645
ChristenUnie-politici Arie Slob (Tweede Kamer), Peter van Dalen (Europees Parlement) en Louwe Post (Provinciale Staten) waren vrijdag 6 februari te gast op Urk. De ChristenUnie maakt zich sterk voor de economische ontwikkelingen van Urk en Noordelijk Flevoland.
Gezamenlijk willen zij zich inspannen om de kansen die er liggen vorm te geven.
Om dit kracht bij te zetten hebben zij samen met fractievoorzitter van Urk, Albert Woord een intentieverklaring ondertekend, waarin zij zich uitspreken zich maximaal in te zetten voor de ontwikkeling van de nieuwe maritieme servicehaven. Het werd duidelijk dat hiervoor breder gekeken moest worden binnen alle facetten van de maritieme sector, inclusief de doorgang bij Kornwerderzand en de aansluiting van de vaargeul om de binnenhavens beter toegankelijk te maken.

Louwe Post, kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart, is blij dat de ChristenUnie zich op alle niveaus wil inzetten voor Urk. "Wij zijn al decennia actief in de visserij en maritieme industrie. Om toonaangevend te blijven, moeten we deze nieuwe kansen benutten," zo licht de voormalig wethouder op Urk toe. "Zo geven wij een nieuwe impuls aan de economie en werkgelegenheid in noordelijk Flevoland."

Ontmoet onze kandidaten

Stacks Image 117
contact
Als u vragen hebt of iets onder de aandacht wilt brengen neem gerust contact op met het bestuur of de fractie
Bestuur: bestuur@christenunieurk.nl
Fractie: christenunieurk@me.com

wat doen we
Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde.