Commissie 1

Voorzitter:

Namens de ChristenUnie:

Albert Woord, Jacob Kramer & Jan Baarssen
 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • Openbare orde & veiligheid
 • Financiën
 • Grondbeleid
 • Volkshuisvesting
 • Bouwvergunningen
 • Personeel en organisatie
 • Milieu
 • Verkeer & vervoer
Commissie 2

Voorzitter:

Namens de ChristenUnie:

Meindert Bakker, Auke Pasterkamp & Ria Visser
 • Visserij
 • Recreatie & Toerisme
 • Economische zaken
 • Beheer & Uitvoering
 • Automatisering
 • Haven / strand
 • Kunst & cultuur
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Welzijn en sociale zaken